Home
Calendar
Directions/Transportation
Events
Facilities
Links
Membership/Donations
Samagri List
Services
Timings
Temple
Voluntary Work
Viswa Vani

 

 
Calendar / Panchangam

Calendar / Panchangam for the month of
June 2011

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1
•  AMAVASYA 5.05 D
•  ROHINI 5.07 N
•  VA 8.40-10.21 N
•  RK 12.58-2.49
•  YG 7.23-9.15
•  SR 5.32
•  SS 8.24
2
•  PRATHAMA 5.31 D
•  MRUGASIRA 5.5 N
•  VA 10.56-12.35 D
•  RK 2.50-4.41
•  YG 5.31-7.23
•  SR 5.31
•  SS 8.24
•  JYESHTHA MASAM
•  BEGINS
3
•  DWITEEYA 5.29 D
•  ARUDRA FULL
•  VA 2.34-4.12 D
•  RK 11.06-12.58
•  YG 4.42-6.33
•  SR 5.31
•  SS 8.25
4
•  TRUTEEYA 5 D
•  ARUDRA 6.17 D
•  VA 6.17-753 N
•  RK 9.14-11.06
•  YG 2.50-4.42
•  SR 5.31
•  SS 8.26
5
•  CHATURTHI 4.07 D
•  PUNARVASU 6.18 D
•  PUSHYAMI 5.56 N
•  VA 2.10-3.45 D
•  RK 6.34-8.26
•  YG 12.58-2.50
•  SR 5.3
•  SS 8.26
•  GAYATRI YAGNAM
6
•  PANCHAMI 2.5 D
•  ASRESHA 5.12 N
•  VA 6.20-7.53 N
•  RK 7.22-9.14
•  YG 11.06-12.59
•  SR 5.3
•  SS 8.27
7
•  SHASHTHI 1.12 D
•  MAGHA 4.15 N
•  VA 4.43 D-6.15 N
•  RK 4.43-6.35
•  YG 9.14-11.06
•  SR 5.3
•  SS 8.28
8
•  SAPTAMI 11.16 D
•  POORVAPHALGUNI 2.53 N
•  VA 11.48-1.19 D
•  RK 12.59-2.51
•  YG 7.22-9.14
•  SR 5.29
•  SS 8.28
9
•  ASHTAMI 9.03 D
•  UTTARAPHALGUNI 1.18 N
•  VA 9.37-11.06 D
•  RK 2.52-4.44
•  YG 5.29-7.22
•  SR 5.29
•  SS 8.29
10
•  NAVAMI 6.39 D
•  DASAMI 4.09 N
•  HASTA 11.32 N
•  VA 9.05-10.34 D
•  RK 11.07-12.59
•  YG 4.44-6.37
•  SR 5.29
•  SS 8.29
11
•  EKADASI 1.32 N
•  CHITRA 9.43 N
•  VA 6.56-8.25 D
•  AGAIN VA 2.53-4.22 N
•  RK 9.14-11.07
•  YG 2.52-4.45
•  SR 5.29
•  SS 8.3
12
•  DWADASI 10.54 N
•  SWATI 7.54 N
•  VA 1.06-2.36 N
•  RK 6.38-8.31
•  YG 1.00-2.52
•  SR 5.29
•  SS 8.31
13
•  TRAYODASI 8.26 N
•  VISAKHA 6.13 N
•  VA 9.58-11.28 N
•  RK 7.21-9.14
•  YG 11.07-1.00
•  SR 5.29
•  SS 8.31
•  
•  
•  PRADOSHAM
14
•  CHATURDASI 6.12 N
•  ANURADHA 4.45 D
•  VA 10.05-11.37 N
•  RK 4.46-6.39
•  YG 9.14-11.07
•  SR 5.29
•  SS 8.31
•  
•  
•  SATYANARAYANA PUJA
•  AT 7 PM
15
•  POORNIMA 4.19 D
•  JYESHTHA 3.38 D
•  VA NIL
•  RK 1.00-2.53
•  YG 7.21-9.14
•  SR 5.29
•  SS 8.32
•  
•  
•  MITHUNA
•  SANKRAMANAM (6.55 D)
16
•  PRATHAMA 2.54 D
•  MOOLA 2.57 D
•  VA 1.24-2.57 D
•  AGAIN VA 12.30-2.06 N
•  RK 2.53-4.46
•  YG 5.29-7.21
•  SR 5.29
•  SS 8.32
17
•  DWITEEYA 2.01 D
•  POORVASHADHA 2.49 D
•  VA 10.59-12.37 N
•  RK 11.08-1.01
•  YG 4.47-6.40
•  SR 5.29
•  SS 8.33
18
•  TRUTEEYA 1.45 D
•  UTTARASHADHA 3.18 D
•  VA 7.29-9.09 N
•  RK 9.15-11.08
•  YG 2.54-4.47
•  SR 5.29
•  SS 8.33
•  SANKATA HARA
•  CHATURTHI
•  SRIVARI
•  BRAHMOTSAVAM
•  BEGINS
19
•  CHATURTHI 2.07 D
•  SRAVANAM 4.24 D
•  VA 8.41-10.24 N
•  RK 6.40-8.33
•  YG 1.01-2.54
•  SR 5.29
•  SS 8.33
•  SRIVARI
•  BRAHMOTSAVAM
•  BRAHMA SABHA
20
•  PANCHAMI 3.09 D
•  DHANISHTHA 6.07 N
•  VA 2.00-3.45 N
•  RK 7.22-9.15
•  YG 11.08-1.01
•  SR 5.29
•  SS 8.34
•  
•  SRIVARI
•  BRAHMOTSAVAM
21
•  SHASHTHI 4.44 D
•  SATABHISHAM 8.23 N
•  VA 3.30-5.17 N
•  RK 4.48-6.41
•  YG 9.15-11.08
•  SR 5.29
•  SS 8.34
•  
•  SRIVARI
•  BRAHMOTSAVAM
22
•  SAPTAMI 6.46 N
•  POORVABHADRA 11.04 N
•  VA NIL
•  RK 1.02-2.55
•  YG 7.22-9.15
•  SR 5.29
•  SS 8.34
•  
•  SRIVARI
•  BRAHMOTSAVAM
23
•  ASHTAMI 9.04 N
•  UTTARABHADRA 1.58 N
•  VA 9.49-11.37 D
•  RK 2.55-4.48
•  YG 5.29-7.23
•  SR 5.29
•  SS 8.34
•  
•  SRIVARI
•  BRAHMOTSAVAM
24
•  NAVAMI 11.25 N
•  REVATI 4.54 N
•  VA 3.26-5.14 D
•  RK 11.09-1.02
•  YG 4.48-6.41
•  SR 5.3
•  SS 8.34
•  
•  SRIVARI
•  BRAHMOTSAVAM
25
•  DASAMI 1.37 N
•  ASWINI FULL
•  VA 3.12-4.59 N
•  RK 9.16-11.09
•  YG 2.55-4.48
•  SR 5.3
•  SS 8.34
•  
•  SRIVARI
•  BRAHMOTSAVAM
26
•  EKADASI 3.28 N
•  ASWINI 7.32 D
•  VA 6.03-7.48 N
•  RK 6.42-8.35
•  YG 1.02-2.55
•  SR 5.3
•  SS 8.35
•  SRIVARI
•  BRAHMOTSAVAM ENDS
27
•  DWADASI 4.48 N
•  BHARANI 9.49 D
•  VA 10.43-12.26 N
•  RK 7.24-9.17
•  YG 11.10-1.03
•  SR 5.31
•  SS 8.35
28
•  TRAYODASI 5.33 N
•  KRUTTIKA 11.36 D
•  VA BEGINS 4.24 N
•  RK 4.49-6.42
•  YG 9.17-11.10
•  SR 5.31
•  SS 8.35
•  
•  PRADOSHAM
29
•  CHATURDASI 5.39 N
•  ROHINI 12.49 D
•  SE VA 6.05 D
•  AGAIN VA 6.33-8.12 N
•  RK 1.03-2.56
•  YG 7.24-9.17
•  SR 5.31
•  SS 8.35
•  MASA SIVARATRI
30
•  AMAVASYA 5.1 N
•  MRUGASIRA 1.26 D
•  VA 9.51-11.27 N
•  RK 2.56-4.49
•  YG 5.32-7.25
•  SR 5.32
•  SS 8.35
   
VA=VARJYAM: YG=YAMAGANDAM: RK=RAHUKALAM: S.RISE=SUNRISE: S.SET=SUNSET: SE VA=SESHA VARJYAM
ALL TIMES ARE ENDING TIMES. D= DAY 6AM-6PM N= 6.01PM-5.59 AM

A Sloka from Srimat BhagavatGeeta

rudrAnAm shankaraschAsmi vittEshO yaksharakshasAm |
vasUnAm pAvakashchAsmi mEru: shikhariNAmaham ||

Among Rudras, I (the Lord) am Shankara; among the Yakshas and Rakshasas,
I am Kubera -the Lord of Wealth; among the Vasus, I am the Fire-God and among the mountains, I am Meru.  --Gita Ch. X-23

Hindu Temple & Cultural Society of USA, Inc.
Sri Venkateswara Temple (Balaji Mandir) & Community Center
(Non-Profit Tax-Exempt Organization.)
780 old Farm Road, Bridgewater, NJ-08807
Ph: (908) 725-4477

 
Copyright 1998-2009 Sri Venkateswara Temple and Community Center